Д. Сенниченко узаконив “прокладки” при приватизації готелю “Дніпро”

Д. Сенниченко узаконив “прокладки” при приватизації готелю “Дніпро”


Пройшов рік після аукціону і зараз як раз 25 річниця прийняття Конституції України.  Д. Сенниченко своїми протиправними діями досі намагається сховати дійсно кінцевого власника Готелю «Дніпро» та джерела коштів на придбання, що може призвести до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отриманих без сплати податків або отриманих від країни агресора.

Приватизація почалася з порушень

1.1. Почнемо з передачі функцій управління коорпоративними правами ПрАТ “Готель Дніпро” від ДУСі до ФДМУ. Ця передача була здійснена не по процедурі приватизації згідно ст. 12 Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», а була здійсненна Урядовим рішенням і повинна була відбутися відповідно до Постанови КМУ від 5 грудня 2012 р. № 1146 «Про затвердження Порядку передачі повноважень з управління корпоративними правами держави суб’єктам управління об’єктами державної власності».

В розпорядженні КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1154-р зазначено: «Погодитися з пропозицією Державного управління справами про передачу Фонду державного майна повноважень з управління корпоративними правами держави щодо приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» (код згідно з ЄДРПОУ 02573547)». Звертаю увагу – погодитися з пропозицією ДУСі про передачу..

У Постанові КМУ № 1146 зазначено про два випадки ініціювання передачі (п.2,3), але в обох випадках – по пропозиції Мінекономрозвитку або ФДМУ (у другому випадку), а ніяк не ДУСі. Проект Урядового рішення подає Мінекономрозвитку з встановленним переліком документів або повинен виконати зазначені аналізи та перевірки. Будь-які документи були відсутні та і пропозиція була не від Мінекноміки.

Таким чином, при передачі функцій управління пакетом акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» від ДУСі до ФДМУ було порушено вимоги та порядок Постанови КМУ.

1.2. Відповідно до ст.10 та ст.11 Закону приватизаціця починається з ініцювання приватизації та з формування переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

В нашому випадку потрібно звертати увагу на додатки наказів ФДМУ щодо переліків, які повязані з приватизацією пакетів акцій та ЄМК.

Статею 11 Закону зазначено порядок формування та затвердження зазначених переліків до приватизації.

Почнемо з наказу ФДМУ від 28.12.2020 № 1574 щодо затвердження переліків на 2020 рік. Зверніть увагу на додатки щодо пакетів акцій та ЄМК та на зміст ч.5 ст.11 Закону, який визначає умови для формування цього річного переліку (по пропозиціям органів управліняя, які надійшли до ФДМУ до 01 жовтня) та на відсутність на той час ПрАТ «Готель «Дніпро» в переліку.

Тобто, по ЄМК та пакетам акцій відповідно до ч. 5 ст.11 Органи управління у т. ч. і ФДМУ можуть тільки раз на рік вносити свої пропозиції.

Із відповіді ФДМУ – на 01 жовтня 2019 надішли пропозиції від Держпродспоживслужби, ПФУ, Укроборонпрома, Ів.-Фр. та Сумській ОДА, КМДА.

Відповідно до ч.10 ст.11 Закону – “Якщо протягом року у передбаченому цією статтею порядку приймаються рішення про включення додаткових об’єктів права державної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, Фонд державного майна України має включити такі об’єкти до відповідного переліку…).

Тепер звертаю увагу – для внесення змін до переліків упродовж року, у передбаченому цією статтею порядку, приймаються відповідні рішення про включення додаткових обєктів.

“Протягом року” – це наш випадок, бо наказом ФДМУ від 11.03.2020  № 442 були внесени зміни до наказу №1574 – до переліків на 2020 рік стосовно ПрАТ “Готелю Дніпро”.

А про який порядок викладено у ст.11 Закону про внесення змін протягом року?

Відповідно до ч. 5 ст.11 неможливо прийняти рішення по ПрАТ «Готель «Дніпро» – тільки раз на рік по пропозиціям до 01 жовтня року.

По ч. 6 ст. 11 неможливо включення до переліку протягом року пакету акцій, бо там викладено порядок стосовно іншого майна.

І останній випадок внесення змін на протязі року зазначено у ч. 7 ст 11 Закону – по заявам потенційних покупців.

Заяви від потенційного покупця не було, а було протиправне рішення ФДМУ щодо включення до переліку з порушенням порядку зазначеному у ст. 11 Закону.

Продовжилася приватизація теж з порушеннями, а саме при затвердженні протоколу аукціону

Відповідно до вимог законодавства ФДМУ перед затвердженням протоколу повинен перевірити надану переможцем заяву, інформацію та доданні до неї документи та у разі, якщо переможець не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом, ФДМУ зобов’язаний не затверджувати протокол електронних торгів (ч. 9 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Переможцем став ТОВ «СМАРТЛЕНД» і, як з’ясувалося, по наданій звітності – товариство є мікропідприємством. При чистому доході за 2019 рік у розмірі 8 197 тис. грн., при отриманому чистому прибутку 667 тис. грн. та при балансовій вартості активів 5 553 тис. грн. стає зрозумілим, що товариство не мало змоги за власні кошти сплатити гарантійний внесок у розмірі 8 092 340,00 грн., сплатити закриту цінову пропозицію у розмірі 711 млн. 111 тис. 111 грн. та сплатити остаточну пропозицію у розмірі 1 111 111 222, 22 грн.

Тому по звітності переможця вбачалося використання позичених коштів, тобто придбання за рахунок залучених коштів, що дозволяється відповідно ст. 23 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (надалі – Закон).

У ФДМУ цього не зрозуміли та при затвердженні протоколу не виконали вимоги законодавства на випадок залучених коштів та кредитора.

На підтвердження залучення коштів 26.08.2020 року АТ «РВС БАНКУ» оприлюднює повідомлення щодо загальних зборів 10.09.2020 року, в яких 3-є питання порядку денного та проект рішення – надання згоди  щодо відкриття відновлюваної кредитної лінії ТОВ «СМАРТЛЕНД» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (код 41931047).

25.08.2020 року АТ «БАНК СІЧ» оприлюднив повідомлення про прийняте рішення надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії під заставу майнових прав за Договором банківського вкладу у сумі 1 050 000 тис. грн. терміном на 10 років, розмір процентної ставки 9,00% річних.

26.08.2020 року  АТ «БАНК СІЧ» оприлюднює повідомлення щодо загальних зборів 16.09.2020 року, в яких 4-є питання порядку денного та проект рішення – схвалити значні правочини, а саме кредитний договір від 26.08.2020 року з ТОВ «СМАРТЛЕНД.

Таким чином, вищезазначена інформація АТ «РВС БАНКУ» та АТ «БАНК СІЧ» підтвердила залучення ТОВ «СМАРТЛЕНД» запозичених коштів для придбання об’єкту приватизації, яка була опублікована 25 та 26 серпня 2020 року.

Відповідно до виписок по банківському рахунку ФДМУ ТОВ «СМАРТЛЕНД» сплатив за акції 10, 11 та 14 вересня 2020 року з рахунку відкритого у АТ «БАНК СІЧ».

Та мабуть по збігу обставин, по інформації НБУ АТ «РВС БАНК» та АТ «БАНК СІЧ» у серпні-вересні 2020 року отримали кредити рефінансування майже на 600 млн. грн. Тому виникає питання по використанню коштів НБУ та участі самого НБУ для застосування «схеми прокладок» для придбання готелю «Дніпро» з невідомим кінцевим власником. При чисельних зверненнях до НБУ стосовно перевірки видачі «фіктивного» кредиту ТОВ «СМАРТЛЕНД», стосовно проведення моніторингу депозиту від ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» поки від НБУ мовчання. Так може для придбання готелю використали державні кошти від НБУ?

ФАКТ НАЯВНОСТІ КРЕДИТОРІВ ВСТАНОВЛЕНО !!!

Ці факти свідчать доказом протиправних дій Голови ФДМУ, який всупереч вимогам ч.9 ст.14 Закону  затвердив 29.07.2020 року протокол аукціону при відсутності документів щодо кредитора та без перевірки кредитора по ст. 8 Закону.

Нагадую, що документи щодо кредитора переможець зобов’язаний був надати разом зі своєю заявою на участь в аукціоні. Відповідно до ч.10. ст. 14 Закону «Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизаціїоб’єкта малої приватизації разом з доданими до неї документами та інформацією переможця аукціонута у разіневідповідності доданих до заяви документівприймає рішення відповідно до частини дев’ятої цієї статті».

Відповідно до п. 68 Порядку «У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону».

Тобто, законодавством не передбачено отримання додаткових документів від переможця після аукціону, а перевіряються електроні копії документів наданих переможцем до аукціону.

А про вимогу надання документів щодо кредитора та надання погодження кредитора заначено у ч. 13 ст. 14 Закону   – «придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Звертаю увагу, у Законі написано – бажає розглянути у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Також, у ч. 1. Ст.23 Закону заначено «Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців» та у ч. 4 цієї статті зазначено – «У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону». Тобто, підтвердження того, що кредитор погоджується надати фінансування у разі, коли учасника буде обрано переможцем, але ніяк не після обрання.

В листах ФДМУ від 22.09.20202 № 10-21-18943 та від 09.10.2020 № 10-21-20663 Д. Сенниченко та Т. Єлейко зазначили про затвердження 29.07.2020 року наказом № 1268 протоколу аукціону після перевірки документів, які були подані переможцем аукціону разом з заявою на сайті ПРОЗОРО. Але там були відсутні документи щодо кредиторів та відсутнє документальне підтвердження про наміри кредитора надати фінансування, як того вимагає ч. 13 ст.14 та ч. 4 ст. 23 Закону.

Зміст листа Управління економічної безпеки ФДМУ від 28.07.2020 № 23-1-218 свідчить про перевірку тільки документів ТОВ «СМАРТЛЕНД». Звертаю увагу на те, що ФДМУ у своїх зверненнях до СБУ, СВРУ, ДПСУ та ДФСУ просив перевірити тільки ТОВ «СМАРТЛЕНД». У відповідях ДПСУ та ДФСУ не надали ніякої інформації стосовно перевірки ТОВ «СМАРТЛЕНД», СВРУ заначило щодо відсутності фактів не відповідності ТОВ «СМАРТЛЕНД».

СБУ у своєму листі, яке було зареєстровано у ФДМУ 30.07.2020 за № 12/15133, зазначило про збільшення статутного капіталу з 10 тис. грн. до 11,3 млн. грн.  при відсутності відомостей про реальні джерела походження цього капіталу та надало застереження, що уникнення порушень по ст. 8 Закону можливе за умови проведення відповідних заходів фінансового моніторингу.

У службовій записці від 12.08.2020 № 40-1631 (Протокол затверджено 29.07.2020 року) В. Данилишин повідомляє про повідомлення від ТОВ «СМАРТЛЕНД» 06.08.2020 № 37/20 щодо кредиторів АКБ «Індустріалбанк» та АТ «МЕГАБАНК». Далі, В. Данилишин у службовій записці від 14.08.2020                       № 40-1650 повідомляє, що придбання пакету акцій планується здійснити також за рахунок коштів, залучених від АТ «БАНК СІЧ» та просить провести перевірку АТ «Банк СІЧ» до 12:00 цього ж дня. Управління економічної безпеки листом від 14.08.2020 № 23-233 повідомило про перевірку АТ «БАНК СІЧ» по отриманим відповідям на запити.

Але, на запит Качура Д. М від 21.09.2020 № 2 щодо надання запитів ФДМУ та  відповідей відносно перевірки АТ «Банку СІЧ»  у листі від 28.09.2020 №10-23-19195 ФДМУ надав інформацію про відсутність документів для перевірки Фондом кредитора АТ «Банк СІЧ».

У ФДМУ відсутні документи для перевірки кредитора

Мало того, при остаточному розрахунку ТОВ «СМАРТЛЕНД»  сплатив близько 50 млн. грн. своїх коштів і це не зважаючи на застереження СБУ по 10 млн. грн. Але Сенниченко нічого не бачить, не рахує і не чує.

У ФДМУ приймають рішення 29.07.2020 року про затвердження зазначеного протоколу при відсутності документів стосовно кредиторів покупця та при відсутності погодження кредитора надати відповідний обсяг фінансування, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом та не проводять перевірку кредитора на відповідність вимогам ст. 8 Закону і, як вбачається, не проводять перевірку кредитора і на час підпису договору, бо не мають документів для перевірки.

ВИСНОВОК ЯВНИЙ ТА ЗРОЗУМІЛИЙ – Д. СЕННИЧЕНКО ЗАТВЕРДИВ ПРОТОКОЛ АУКЦІОНУ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Як вбачається з вищевикладеного, Д. Сенниченко через порушення законодавства намагається: «узаконити» використання «схем» при приватизації; «узаконити» використання «прокладок – переможця» на аукціоні на «ПРОЗОРО»; «узаконити» використання банків, як «прокладок» для сплати за об’єкт приватизації та які не пройшли перевірку; використання «схеми» по приховуванню дійсного кредитора (через поручительство по кредиту) та по приховуванню дійсного власника по купівлі об’єкту приватизації, якій не перевіряється по вимогам ст.8 Закону; «кришує» «схему» використання коштів невідомого джерела та невідомого походження для придбання об’єкту приватизації , що може бути пов’язано з легалізацією через приватизацію «брудних коштів».

При цих порушеннях законодавства існує загроза використання «брудних» коштів, коштів здобутих злочинним шляхом або коштів держави агресора для придбання об’єкту приватизації. При цьому виникає загроза, що кінцевим власником готелю «Дніпро» може стати представник країни агресора або якесь злочинне бізнес-угрупування.

І ВСЕ ЦЕ Д. СЕННИЧЕНКО НАЗИВАЄ ПРОЗОРОЮ ПРИВАТИЗАЦІЄЮ.

Пане Президент, саме Вас Д. Сенниченко втягнув в усі ці «схеми» по приватизації Готелю «Дніпро». Але від ВАС вже рік теж мовчання.

Президенту, Верховній Раді та КМУ пора вже поставити питання про звільнення з керівництва ФДМУ цих «бовдурів» та «схематозників», які не розуміють законодавство про приватизацію, вводять в оману інвесторів та громадян, які нахабно порушують вимоги законодавства, що може завдати шкоди Державі  та громадянам

ІНВЕСТОРИ, БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ВІД «НОВИХ ОСІБ»  ФДМУ!!!

Досягнення у ПрАТ «Готель «Дніпро» при нових власниках після приватизації у 2020 році

Д. Сенниченко узаконив “прокладки” при приватизації готелю “Дніпро”

Ну як Вам ефективний власник прийшов – оборот впав, кредиторка виросла та раніше держава мала відрахування з прибутку, а зараз з прибутку 0 грн. отримала. Активи по вартості зменшилися – тобто інвестицій 0 грн. Та ще виникає питання – а як же вони будуть по кредиту розраховуватися? Якщо потрібно тільки відсотків 90 млн. грн. на рік сплатити.

Подумаєте, що може у самого власника ТОВ «СМАРТЛЕНД» все гарно за 2020 рік: закінчив при збитку – 37 683,8 тис. грн. і чомусь в балансі кредит 1 050 000 тис. грн. не показав.

Ось Вам результат від Сенниченко прозорої приватизації з новим ефективним власником з інвестиціями та зиском для Держави.

Треба нам контролювати дії влади, не давати їм можливості порушувати законодавство та права громадян, знати та боротися за свої конституційні права, за прозору приватизацію, за надходження до бюджету та боротися проти свавілля чиновників.

Чи стане громадянин джерелом влади залежить від кожного з нас.

І почніть з малого – залишайте коментарі, думки та свої враження від прочитаного

Блог автора – постійне посилання на статтю

Качур Д. М. , член Громадської ради при ФДМУ , експерт з питань приватизації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.