«Аграрні науковці» НААН протидіють приватизації та не дають селянам отримати у власність земельні ділянки при приватизації

«Аграрні науковці» НААН протидіють приватизації та не дають селянам отримати у власність земельні ділянки при приватизації

«Аграрні науковці» НААН протидіють приватизації та не дають селянам отримати у власність земельні ділянки при приватизації

Третя історія про Державне підприємство ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН, органом управління якого є Національна академія аграрних наук України (НААНУ) на чолі з Я. Гадзало.

18.01.2018 року був прийнятий Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна», яким (ст. 4) дозволено приватизувати всі державні підприємства, органом управління яких є НААНУ. У старому законі про приватизацію, відповідно до частини 2 ст. 5, майно підприємств НАН та галузевих академій наук (у тому числі і НААНУ) не підлягало приватизації, але новий Закон залишив обмеження тільки для об’єктів, які включені до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання та до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Тому, з 07 березня 2018 року близько 150 сільськогосподарських державних підприємств НААНУ підлягають приватизації з земельними ділянками, площею біля 400 тис. га, які внаслідок приватизації цих ДП повинні бути передані у власність встановленим категоріям громадян (ст. 116, 25 ЗКУ).

Відповідно до вимог нового Закону (ст. 11) в котрий раз 16.04.2019 року ГО «ОФІЦЕРИ. ГРОМАДЯНИ. ВІЛЬНА. УКРАЇНА» подала до Регіонального відділення ФДМУ Заяву про включення ДП «Ставидлянське» ІСГС НААН до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації. РВ ФДМУ реєструє ці заяви та направляє звернення до НААНУ. Відповідно до вимог Закону НААНУ повинно надати згоду або вмотивовану відмову.

Про вмотивовану відмову нам підкаже ст. 19 Конституції України: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стає зрозумілим, що вмотивована  відмова повинна бути тільки з посиланнями на законодавство, яке визначає заборону або обмеження приватизації об’єкту приватизації.

Заборона та обмеження щодо приватизації у нас зазначено у ст. 4 нового Закону та в Законі України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації». Стосовно ДП «Ставидлянське» ІСГС НААН у цих нормативних актах обмежень та заборони приватизації відсутні, але посадовим особам НААН та РВ ФДМУ в особі начальника Г. Миргородської «закон не писано» та чхали вони на Конституцію та присягу держслужбовця.

НААНУ надає відповіді РВ ФДМУ від 24.10.2018 № 10.2-03/477 та 20.01.2019 № 10.2-03/54, якими не погоджує приватизацію ДП «БДСС» та викладає обставини для відмови у приватизації. Відразу зазначаю, що у відмовах жодного посилання на законодавство щодо обмеження у приватизації та заборони приватизації немає.

А що ж то за обставини, які відсутні у законодавстві та які не дають можливості Бюджету отримати гроші від приватизації, а громадянам отримати у власність земельні ділянки внаслідок приватизації ?

Основний акцент аграрні вчені роблять на те, що основними напрямами та видами діяльності ДП «Ставидлянське» ІСГС НААН є: участь у проведенні наукових дослідів і впровадження науково-технічних розробок; виробництво оригінального, елітного насіння сільськогосподарських культур, вирощування племінного молодняка худоби та птиці; ефективне власне господарювання, як приклад застосування результатів організаційних та наукових здобутків.

Але Мінекономрозвитку чомусь за 2017 рік ставить оцінку фінансово-господарської діяльності ДП – задовільна, та оцінку ефективності управління – задовільна. НААНУ в цьому випадку повинна була проаналізувати причини, що призвели до такого стану та подати пропозиції щодо реорганізації або приватизації цього підприємства (відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 15.03.2013 № 253 (п. 6.7.)).

Звертаю Вашу увагу на те, що законодавство вимагає від НААНУ подати пропозицію щодо приватизації цього ДП, але аграрні вчені на чолі з Я. Гадзалою протиправно відповідають відмовою щодо приватизації ДП.

Далі коротенько розглянемо діяльність та досягнення ефективного господарювання ДП «Ставидлянське» ІСГС НААН у 2017 році. Для цього проаналізуємо деякі показники звітності цього ДП за 2017 рік та наведу Вам витяги із Аудиторського звіту Державної аудиторської служби України від 11.05.2018 № 11.07-21/1.

В обробітку цього ДП знаходиться 2232 га ріллі. В рослинництві працюють 33 працівника, в наявності було 7 тракторів, 2 вантажних автомобіля та відсутні комбайни. Всі основні засоби мають зношеність на 65% – це факт втілення нових наукових технологій у виробництві.

По звітності за 2017 рік чистий дохід (виручка) від рослинництва склала 21,509 млн. грн. Тепер дохід 21,509 млн. грн ділимо на 2232 га та отримуємо 9,636 тис. грн доходу на 1 га ріллі, при цьому середній дохід на 1 га по Україні склав 18,948 тис. грн. Всі побачили наукові досягнення, використання передових технологій та застосування найкращого насіння, які забезпечили мінус 9,312 тис. грн доходу з 1 га ріллі в порівнянні з середнім доходом по Україні.

Таким чином, середнє господарство в Україні з 2232 га отримало дохід 42,292 млн. грн, а ДП «Ставидлянське» ІСГС НААН спроміглося тільки 21,509 млн. грн. або навмисно показали такий офіційний дохід ДП та таким чином враховуючи середні показники по Україні Бюджет недоотримав 3,453 млн. грн ПДВ з різниці 20,723 млн. грн та майже 12 млн. грн, як 75 % відрахувань з прибутку ДП. Так це ми порівнюємо середні показники по Україні з показниками науково-дослідного ДП, яким управляють аграрні вчені НААНУ.

В аудиторському звіті зазначено, що протягом 2015-2017 років сукупний дохід ДП мав тенденцію до зменшення, зокрема у 2015 році сукупний дохід становив 28,523 млн. грн, 2016 році в сумі 27,739 млн. грн, у 2017 році у сумі 23,417 млн. грн.

А як же так, бо Я. Гадзало стверджує, що це ДП вирощує насіння та звертаю вашу увагу, що, наприклад, вартість сертифікованого насіння зернових культур на 50-80% вища ніж вартість товарного зерна. Так виходить зі слів Я. Гадзали, доходи ДП повинні бути ще більшими ніж середні доходи по Україні. Але аудитом встановлені випадки переведення сертифікованого насіння до товарного (або фуражного) зерна. Заступник директора ДП Мостовик В. В. пояснила, що такі переведення проводилися у зв’язку із відсутністю попиту на даний вид насіннєвого матеріалу. Але, якщо вирощують насіннєвий матеріал тоді мабуть врожайність повинна бути набагато вищою. Але з’ясовується, що, наприклад, у 2016 році урожайність озимої пшениці по ДП становила 32,8 ц з 1 га, але по регіону середня урожайність становила 42,3 ц з 1 га. Також, наприклад, урожайність соняшнику по ДП становила 15,76 ц з 1 га, але поряд з цим, середня урожайність по регіону становила 20,5 ц з га. Знову, Мостовик В. В. це пояснила так: одною з суттєвих причин недоотримання господарством до середньої урожайності по області це використання приватними агрофірмами сортів (гибрідів) іноземної селекції, які мають вищі валові збори врожаїв, ми же є ДП ДГ НААН і згідно постійних рекомендацій максимально використовуємо у виробництві кращі сорти та гібриди сільськогосподарських культур селекційних установ НААН. Так ось які вони досягнення НААН, так от чому насіннєвий матеріал не користується попитом, бо приватний власник націлений на отримання як можна більшого доходу. А ці данні є вирок деяким науковим досягненням НААН.

Так може у тваринництві є досягнення? На початок 2017 року кількість свиней становило 403, були надходження 707 голів та вибуття 781 і залишилося 32я свиней. Далі відповідно до звітності було продано 54 тони на 1,614 млн. грн.( цена 29,89 грн за кг живої уваги при середній ціні по регіону 33,41 грн). Тепер 54 тони ділимо на 781 голів і отримуємо що середня жива вага свині на продаж становила  69 кг. Ось Вам передові технології відкорму та який нормальний господар при такій вазі продати свиню. Це можна тільки під керівництвом Я. Гандзало.

Попри те, незважаючи на зменшення доходів ДП, витрати мали стійку тенденцію до їх збільшення, зокрема у 2015 році витрати становили 18,346 млн. грн, 2016 році – 19,122 млн. грн та у 2017 році 23,051 млн. грн.

Частина цих витрат це оплата послуг, що виконані сторонніми організаціями на суму 6,927 млн. грн та інші операційні витрати на суму 1,635 млн. грн і таким чином на загальну суму 8,562 млн. грн.

Це дуже цікаві витрати і ось чому: ділимо ці витрати на кількість гектарів та отримуємо, що послуги сторонніх організацій на 1 га ріллі були у сумі 3 863,00 грн. Наводжу данні статистики щодо вартості послуг по обробці 1га землі сторонніми організаціями по Кіровоградській області: оранка – 637,5 грн, культивація – 286,9 грн, збір урожаю – 782,7 грн, внесення добрив 275,1 та захист с/г культур 185,9 грн. Якщо всі ці роботи скласти на всю площу ріллі (бо точніше різні роботи проводяться під різні культури, наприклад не вся площа ореться) то отримаємо 2168,10 грн на 1 га землі. А ДП потратило 3 836,00 грн, тобто  виходить сторонні організації зробили усі роботи, а що тоді робили працівники ДП, куди списано 155 тон дизельного палива та виникає питання, а чому дохід з 1 га вдвічі менший, ніж по Україні. Отакі затрати у ДП, це є фактом того куди дівся прибуток і чому державний бюджет не отримав відрахування.

І як наслідок цього в аудиторському звіті зазначено, що протягом 2015-2017 років ДП отримувало прибутки, проте їх розмір мав тенденцію до зменшення, а саме: у 2015 році отримано чистого прибутку 10,177 млн. грн, 2016 році в сумі 8,617 млн. грн, у 2017 році у сумі 0,366 млн. грн та є свідченням неефективної діяльності підприємства.

Як Вам така тенденція росту ефективності господарювання ДП – дохід падає, витрати ростуть, прибуток зменшився в 30 разів і таким чином Бюджету вже отримувати нема чого.

І як наслідок ми маємо такі дані по відрахуванню чистого прибутку до державного бюджету, а саме: у 2015 році- 1,527 млн. грн, у 2016 році- 6,463 млн. грн та у 2017 році- 0,275 млн. грн, тобто у 2017 році зменшилися  відрахування до бюджету в 23 рази і це при тому що дохідність з 1га у двічі менша чим середня по Україні.

 Приводжу ці розрахунки для того, щоб ви зрозуміли, як держава недоотримала гроші до бюджету і як ці гроші потрапляють до кишень зацікавлених осіб за рахунок заниження офіційного валового доходу та використання «сірих схем» по передаванню у користування земельних ділянок ДП третім особам.

А як ДП «Ставидлянське» разом з НААНУ виконують основну соціально-економічну функцію – забезпечення робочими місцями працюючих, створення робочих місць: у 2015 році – 55, на кінець 2017 року – 36, зменшення на 19 робочих місць.

Про факт ефективної прибуткової діяльності ДП «Ставидлянське»  у 2017 році свідчить зростання кредиторської заборгованості з 1,376 млн. грн на кінець 2015 року до 4,601 млн. грн. на кінець 2017 року та виникла заборгованість  зі сплати податків на 3,013 млн. грн.

Саме так працює ДП та саме так управляють аграрні вчені – 0,366 млн.грн. відрахування чистого прибутку у 2017 році замість майже 12 млн. грн. та ще й станом на 01.01.2018 року не заплатили податки та збори у сумі 3,013 млн. грн.

А чому так і де ці гроші? А все простопро це читайте у статтях:

«Аграрні барони»: як керівництво Академії аграрних наук отримує для себе і родичів державну землю»;

«Найгірший агрохолдинг: як держава управляє своїми землями»;

Академіки-латифундисти. Як НААН перетворилася на приватний агрохолдинг;

Туфли главы НААН Гадзало за 11 тыс. долларов оплачены его девушкой пресс-секретарём;

«Аграрні науковці» НААН не дають селянам отримати у власність земельні ділянки при приватизації;

Аграрні науковці в угоду собі протидіють селянам отримати у власність земельну ділянку при приватизації.

в яких були наведені факти по журналістським розслідуванням скільки хабарів збирають аграрні вчені у туфлях за 11 тисяч доларів.

«Аграрні науковці» НААН протидіють приватизації та не дають селянам отримати у власність земельні ділянки при приватизації

А скільки в цілому недоплатили у Бюджет Державні підприємства НААНУ у 2017 році та скільки грошей осіло у кишенях зацікавлених осіб.

Президент НААНУ Я. Гадзало 16.07.2018 року зазначив, що у розпорядженні НААНУ знаходиться 364 тис. га ріллі, що валовий  дохід ДП НААНУ  у 2017 році з 1 га ріллі склав 12 тис. грн та 75% відрахувань від прибутку становило 100 млн. грн.

Звертаю вашу увагу, що середній дохід з 1 га ріллі по Україні у 2017 році становив 18,945 тис. грн, тобто науковці з передовими технологіями отримали дохід з 1 га ріллі  на 6,945 тис. грн., це менше, ніж середній показник по Україні.

Таким чином, ДП НААН офіційно недоотримали дохід 2,527 млрд. грн. по середньому показнику доходу з 1 га по Україні або приховали його та розтягнули по кишеням – з цього бюджет недоотримав 421 млн. грн ПДВ, а з решти, як з прибутку 2,106 млрд. грн. бюджет недоотримав у вигляді 75% відрахувань з прибутку суму 1,579 млрд. грн.

Так ось цей самий Я. Гадзало зараз є керівником НААНУ, при якому бюджет недоотримав колосальні гроші від діяльності усіх ДП та у тому числі ДП «Ставидлянське», протиправно став на заваді проведення приватизації цього ДП та тим самим не дає Державі отримати гроші від приватизації, а головне – громадянам отримати у власність земельні ділянки.

Далі, при приватизації ДП з його земель передбачено передача до 15 % до земель резерву, які також можуть бути розпайовані в першу чергу на громадян, які мають пільги – а це категорія учасників бойових дій.

І якщо дивитися далі, то після приватизації прийде покупець, у якого рентабельність буде не нижче ніж по країні та збережуться робочі місця – а це податки, громадяни будуть отримувати орендну плату за паї та теж платити податки до місцевого бюджету – а це розвиток села, пільговики теж будуть отримувати орендну плату або самі стануть заробляти на своїй земельній ділянці.

І цьому всьому заважає людина у туфлях за 11 тисяч доларів – заважає Бюджету отримувати величезні кошти, а громадянам земельні ділянки у власність при приватизації.

Також хочу зазначити щодо нефахового вирішення питань приватизації у цьому питанні посадовими особами ФДМУ. Але там теж негаразди – незрозуміло призначений в. о. Голови ФДМУ В. Трубаров ініціює на призначення заступником В. Герца, який відповідає за приватизацію – це той самий який і раніше відповідав у ФДМУ за приватизацію та за три роки не виконав план надходження коштів до Бюджету на суму майже 68 млрд. грн.                      А відповідно до закону, саме ці посадові особи разом з начальником РВ ФДМУ повинні були визначити щодо протиправності відмови НААНУ та звернутися з цього приводу до правоохоронних органів. Але, але, але…

Повертаємся до керівників РВ ФДМУ – вони і саме вони повинні робити висновки щодо вмотивованості відмов, як того вимагає Закон для прийняття рішення про відмову та Конституція України.

Також у наказі ФДМУ від 22.05.2018  № 675 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 р. за № 730/32182) зазначено, що у разі надходження від органу, уповноваженого управляти державним майном, вмотивованої відмови погодити включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, результати розгляду заяви доводить до заявника державний орган приватизації, до якого надійшла заява, у письмовій формі або за проханням заявника – засобами електронного зв’язку (п. 7). Також далі зазначено, що у разі наявності підстав для відмови у включенні об’єктів до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, державний орган приватизації, до якого надійшла заява, повідомляє заявника про причини відмови у письмовій формі або за проханням заявника – засобами електронного зв’язку.

Таким чином відповідальність за відмову про включення до переліку до приватизації повністю покладається на керівників РВ ФДМУ тому що їм надано повноваження розглядати вмотивованість відмов органів управління та приймати рішення щодо відмови про включення ДП до переліку.

Та дивує поведінка саме начальника РВ ФДМУ Г. Миргородської, бо у статті «Вмотивовані чи протиправні відмови у приватизації — буде з’ясовувати слідство та суд», яка була опублікована 10 травня, були викладені факти аналогічних порушень проведення приватизації при протиправних відмовах по яким вже відкриті кримінальні справи. Але я бачу, що Вона теж вирішила з’ясувати правомірність своїх дій через слідство та суд.

Але звертаю вашу увагу, що загальна вартість активів ДП становить 17,157 млн. грн і сама ця сума буде стартовою ціною на аукціоні при продажі майна ДП «Ставидлянськке» при приватизації і сама ця сума і є мінімальна шкода інтересам Державі від діяльності зазначених посадових осіб.

Та хочу нагадати Вам, що  у 2018 році ФДМУ виконав план надходжень від приватизації на 1,29 % і тому бюджет недоотримав майже 21 млрд. грн від приватизації (від початкового плану надходжень до бюджету від приватизації), в свою чергу, Мінфін змушений був для покриття дефіциту бюджету (у тому числі по неотриманню 21 млрд. грн від приватизації) розмістити (продати) у грудні 2018 року ОВДП (облігації внутрішнього державної позики) під 20,5% річних. З такими діями посадових осіб, ми громадяни України замість отримання доходів до Бюджету від приватизації отримуємо нові борги та ще під величезні відсотки (більш докладніше у статті «Завдяки «сумлінній праці» ФДМУ під керівництвом В. Трубарова бюджет у 2018 році недоотримав 21 млрд. грн від приватизації»)

Тому можна констатувати перший фактичний наслідок цього Закону – завдяки зусиллям «реформаторів» Уряду Гройсмана та деяким діячам, існує загроза для громадян та пільговиків сільської місцевості залишитися  без права на приватизацію земельних ділянок державних підприємств та загроза залишити Державу без коштів від приватизації.

Що робити для отримання Бюджетом коштів від приватизації та для збереження права громадянина на отримання у власність земельної ділянки при приватизації ДП.

Про наші кроки викладено у статті «Вмотивовані чи протиправні відмови у приватизації — буде з’ясовувати слідство та суд». По двом ДП ДГ вже відкриті кримінальні провадження у ДБР, у Національній поліції та в НАБУ. Хай слідство та суд з’ясовує склад злочину в діях Я. Гадзали, В. Трубарова, В. Герца та начальника РВ ФДМУ. Стосовно цих фактів щодо ДП ДГ «Ставидлянське» теж будуть подані до правоохоронних органів відповідні заяви про вчинення кримінального злочину.

Тому треба контролювати дії влади, не давати їм можливості порушувати законодавство та права громадян, знати та боротися за свої конституційні права, за прозору приватизацію, за надходження до бюджету та боротися проти свавілля чиновників.

Блог автора – постійна ссилка на статтю
Качур Д. М. , член Громадської ради при ФДМУ , експерт з питань приватизації

2 Replies to “«Аграрні науковці» НААН протидіють приватизації та не дають селянам отримати у власність земельні ділянки при приватизації”

  1. Да , эти ребята заелись .Пора надеть
    Наручники . Дима нужна помощь зави!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.